Ateshgah Kebab

Avda Juan Carlos I 45 (C.C. Boulevard) 05004 Ávila